My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר
Group 15Created with Sketch.

חיפשתי חיפשתי...
ובסוף מצאתי!

מה זה AI ?

בינה מלאכותית (AI) היא ענף של מדעי המחשב המתמקד ביצירת מכונות אינטליגנטיות שיכולות לחשוב ולפעול כמו בני אדם.

כניסה »