My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

We Write Cards

עזרה בחיים - בינה מלאכותית

יצירת מודעות מותאמות אישית לכל אירוע (ימי הולדת, חתונות, תנחומים) בכמה רגעים.
חשבו על הנמען, האירוע, סוג המסר, פרטים רלוונטיים, והביעו רגשות אמיתיים.

עלות: בתשלום
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 0.99$
אתר We Write Cards