My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Zevi.ai

שפרו את הביצועים העסקיים באמצעות כלי חיפוש וגילוי המופעל באמצעות בינה מלאכותית.
מונחה כוונה, ופשוט ליישום, הגדילו את מעורבות הלקוחות וההכנסות, ספקו מידע רלוונטי ועדכני, קבלו תובנות לגבי התנהגות הלקוחות והעדפותיהם, התאימו אישית שירותים כדי לענות על הצרכים, לשפר את התוצאות העסקיות, ולספק חוויה יוצאת דופן.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 1$ לחודש
אתר Zevi.ai