My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

WordfixerBot

WordfixerBot הוא כלי פרפרזה רב עוצמה, שבודק דקדוק, ומסכם, זהו כלי השוואת טקסט.
לשכתב במהירות ובדייקנות, לזהות ולתקן שגיאות, לסכם, ולהשוות טקסטים.
כתיבה מדויקת, תמציתית, נטולת שגיאות, ומובטחת!

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $4 לחודש
אתר WordfixerBot