My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Whisper

Whisper היא מערכת זיהוי דיבור רבת עוצמה, המסוגלת לזהות שפות מרובות, לתרגם דיבור, לזהות שפות,
לזהות דיבור בסביבות רועשות, לתמלל הקלטות שמע עם דוברים מרובים, ולזהות דיבור במבטאים שונים.

עלות: חינם
אתר Whisper