My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Whisper Memos

Whisper Memos, תפסו את קולכם, קבלו גרסת טקסט באימייל שלכם, רשמו רעיונות, תזכורות, הרהורים יומיים,
הקליטו במהירות מחשבות/רגשות, עקבו אחר התקדמות, הישארו מאורגנים, גשו להקלטות מכל מכשיר, ואחסנו זיכרונות.

עלות: בתשלום
אתר Whisper Memos