My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Whisper AI

מכשיר שמיעה זה מבוסס בינה מלאכותית מסתגל לסביבות שמיעה שונות, מציע עדכוני תוכנה קבועים,
לומד ומתאים את עצמו לצרכי שמיעה אישיים, מסנן רעשי רקע, ומספק חוויית האזנה מעולה.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $69 לחודש
אתר Whisper AI