My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Wand AI

Wand מאפשר לכולם לתכנן, לבנות ולתחזק במהירות ובאופן אינטואיטיבי פתרונות עסקיים מבוססי בינה מלאכותית,
תוך צמצום זמן הפקת ערך, עלויות וכוח אדם נדרשים, ומעצים צוותים עסקיים עם יכולות מדע נתונים כדי ליצור יתרון תחרותי.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $2/unit
אתר Wand AI