My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Vee

Vee הוא יועץ חכם, בעל שיחות 5M בפולין, ואסטרטגיות עסקיות מוצלחות לתעשיות רבות.
זהו נכס שלא יסולא בפז לכל ארגון.

עלות: בתשלום
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 1$
אתר Vee