My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Spellbook

טיוטת חוזים מהירה פי 3 עם Spellbook.
טכנולוגיית GPT-3 המופעלת באמצעות בינה מלאכותית סוקרת ומציעה שפה עבור חוזי Microsoft Word, שהוכשרו במיליארדי קווים של חוזים משפטיים, חוסכים זמן ואנרגיה תוך הבטחת איתנות משפטית.

אתר Spellbook