My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

SlidesAI

צרו שקופיות מדהימות ושובות לב מכל טקסט תוך שניות באמצעות כלי המופעל באמצעות בינה מלאכותית.
תואם ל- Google Slides, בקרוב עבור Powerpoint.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
אתר SlidesAI