My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

SheetGod

נצלו את הפוטנציאל של Excel באמצעות SheetGod.
צרו נוסחאות מורכבות עם אנגלית פשוטה, פקודות מאקרו, ביטויים רגולריים, משימות בסיסיות ומקטעי קוד של Google Appscript כדי להפוך עבודה ידנית מייגעת לאוטומטית.
נסו זאת עכשיו ותופתעו מהתוצאות!

עלות: התנסות חינם
אתר SheetGod