My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Scholarcy

צמצמו את הזמן המושקע בקריאת מאמרים ארוכים בעזרת סיכומים מבוססי בינה מלאכותית.
קבלו את העובדות, הנתונים, וההפניות החשובים ביותר בשבריר מהזמן, חסכו מאות שעות, קבלו את תמצית המאמר מבלי לקרוא אותו, עם מידע מדויק ועדכני.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $7.99 לחודש
אתר Scholarcy