My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Scene One

שחררו את היצירתיות שלכם עם אפליקציית הכתיבה הידידותית למשתמש שלנו.
ללא תכונות מורכבות, ארגנו רעיונות בקלות, צרו קווי מתאר, פתחו דמויות, גשו לעבודה מכל מקום, כתבו בבטחה,
וצרו את הסיפורים הטובים ביותר.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב-9 $ לחודש
אתר Scene One