My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Riku.ai

ממשו את הפוטנציאל של AI ללא קידוד.
אינטגרציות, API וקישורי שיתוף ציבוריים הופכים את הבינה המלאכותית לנגישה לכולם, ללא קשר לרקע טכני.
צרו מודלים רבי-עוצמה של בינה מלאכותית כדי להפוך משימות לאוטומטיות, לשפר את קבלת החלטות ועוד.
העצימו את עצמכם להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשפר את העסק, החיים, והעולם שלכם.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $29 לחודש
אתר Riku.ai