My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Resemble

מחולל קול מבוסס בינה מלאכותית שמשכפל קולות עבור אפליקציות טקסט לדיבור, ויוצר קולות מציאותיים דמויי אדם עבור ספרי שמע, שירות לקוחות, עוזרים וירטואליים, וחוויות מותאמות אישית, בעל מבטאים וניבים.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 0.06$ לשנייה