My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Reply.io

צרו הודעות מכירות באימייל שאנשים אוהבים במהירות ובכמות גדולה באמצעות AI Sales Email Assistant של Reply,
תוך מינוף מודל חיזוי שפת GPT-3 עבור הודעות אימייל מותאמות אישית, והגדלת את שיעורי הפתיחה והתגובה.
צרו הודעות אימייל שלא ניתן להבדיל בינן לבין בני אדם, וחסכו זמן ומשאבים תוך מתן חוויית לקוח מותאמת אישית.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
אתר Reply.io