My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Paxton AI

Paxton AI היא פלטפורמה טרנספורמטיבית ללא קוד שנועדה להגדיר מחדש את אופן הגישה למידע ושיתופו, במיוחד בתחום המשפט הרגולטורי. פלטפורמה זו מאפשרת למשתמשים טכניים ולא טכניים ליצור ללא מאמץ צ'אטבוטים מבוססי בינה מלאכותית ממסמכים קיימים, ובכך לשפר את נגישות המידע ואת מעורבות המשתמשים בתעשיות שונות. עם דגש על חוק רגולטורי, Paxton AI מספקת פתרון מיוחד וידידותי למשתמש לאוטומציה וייעול תהליכים משפטיים, תוך הבטחת אבטחת נתונים ותאימות.

עלות: התנסות חינם
Paxton AI