My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Otter AI

Otter לוכדת ומאחסנת תובנות לגבי פגישות, מקליטה שיחות, רושמת הערות בזמן אמת, ומפיקה סיכום אוטומטי כדי לזכור נקודות מפתח והחלטות.
אחסנו בקלות את כל נתוני השימוש של הפגישות וגשו אליהם לעיון מהיר.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
אתר Otter AI