My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

NeuroSpell

NeuroSpell מתקן איות ודקדוק אוטומטי מתקדם המופעל על ידי למידה עמוקה.
זמין ב – 30+ שפות, בעל תכונת Dictaphone (דיבור לטקסט), אוצר מילים וניסוח בתחום, אופטימיזציה של טעינת אדם בלולאה, שיפור/העשרה של זרם טקסט, סיוע בכתיבה, RPA הגהה, העשרת קלט בזרימת העבודה של לקוח, שיפור בדיבור-לטקסט, ותיקון שגיאות OCR.
שפרו את הדיוק והאיכות של תוכן כתוב, וייעלו את זרימות העבודה של הלקוחות.

עלות: חינם
אתר NeuroSpell