My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

move.ai

לכדו נתוני תנועה מכל סביבה באמצעות טלפונים ניידים בעזרת בינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, ביומכניקה ופיזיקה, וייצאו אותם ישירות לכל מנוע משחק או סביבה דיגיטלית.