My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Missive

מקסמו את פרודוקטיביות הצוות באמצעות Missive.
מעניקה שיתוף פעולה וניהול דואר אלקטרוני המופעלים באמצעות בינה מלאכותית, שילוב OpenAI לקומפוזיציה, מענה ותרגום מהירים יותר.
שלמו רק עבור התכונות הדרושות לכם, ייעלו את זרימת העבודה, והגבירו את היעילות.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
אתר Missive