My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Laion

LAION מעניק שחרור מחקר ML עם מערכי נתונים, כלים ומודלים, קידום חינוך ציבורי פתוח, ושימוש בר-קיימא במשאבים.
סיוע לאנשים ללמוד ML והיישומים הפוטנציאליים שלה, והפחתת ההשפעה הסביבתית של מחקר ML על ידי עידוד שימוש חוזר.

עלות: חינם
אתר Laion