My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Iris.ai

פלטפורמת מחקר מקיפה שמעניקה חיפוש חכם, מסננים, ניתוח רשימות קריאה, סיכומים אוטומטיים, חילוץ נתונים, וארגון.
בעל ממשק אינטואיטיבי, תכונות רבות-עוצמה, אלגוריתמי חיפוש מתקדמים, ויזואליזציות, ניתוח מגמות, וניתוח תחזיתי.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
אתר Iris.ai