My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

HoppyCopy

צרו הודעות אימייל בעלות המרה גבוהה במהירות גבוהה פי 10 עם טכנולוגיה המבוססת על בינה מלאכותית.
צרו עותק משכנע לקמפיינים באימייל, רצפי טפטוף, ניוזלטרים ועוד בשבריר מהזמן.
נצלו את הפוטנציאל של מאמצי השיווק באימייל שלכם.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $29 לחודש
אתר HoppyCopy