My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Furl

Furl הוא מעצב חוויות שיתופיות מבוסס בינה מלאכותית שמפשט את יצירת התהליכים. הוא מאפשר למשתמשים לבטא את רעיונות התהליך שלהם בשפה טבעית, שהכלי ממיר במהירות לחוויות חזותיות, מה שמקל על עבודת צוות יעילה ואוטומציה של זרימות עבודה.

עלות: יש ליצור קשר
Furl