My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Edaly

Edaly היא פלטפורמת EdTech SaaS מבוססת בינה מלאכותית למחנכים ולומדים להתחבר ולגשת ללמידה מרחוק, לערוך מבחנים מקוונים עם אלגוריתם פיקוח ובינה מלאכותית חי, לחקור את הכישרונות הפוטנציאליים של הילד ולהשתמש בבינה מלאכותית כדי לחזות מסלול קריירה מתאים.
מהפכה במתן חינוך ועזרה להורים להנחות את עתיד ילדיהם.

אתר Edaly