My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Descript

צרו גרסה דיגיטלית של קולכם עם טכנולוגיית הטקסט לדיבור העדכנית ביותר.
נסו הדגמה חיה כדי לראות איך זה עובד.
השתמשו בו לשירות לקוחות אוטומטי, מכשירים המופעלים באמצעות קול ועוד.
האפשרויות הן אינסופיות!

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $12 לחודש
אתר Descript