My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Darrow AI

היא פלטפורמת מודיעין הצדק מבוססת הבינה המלאכותית של Darrow .
מנתחת נתונים כדי לזהות התרחשויות, מחשבת אנשים שהושפעו, חוזה תוצאות חקיקה, מעריכה שווי כספי של תיקים, ומאפשרת לעורכי דין להעריך במהירות פוטנציאל ולמקסם הצלחה.

עלות: בתשלום