My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Cresta

שירות לקוחות שמבוסס על בינה מלאכותית.
טכנולוגיית שירות עצמי, הדרכה בזמן אמת, ניתוח לאחר אינטראקציה, זיהוי תחומי התמחות, מקסום ההשפעה של כל אינטראקציה, שיחות משמעותיות ופרודוקטיביות, אוטומציה של משימות, כדי לתת מתן חוויה מותאמת אישית ויעילה.

עלות: בתשלום
אתר Cresta