My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Cala

תוכלו ליצור, לייצר ולהפיץ מוצרי אופנה משלכם עם CALA.
קבלו עזרה בעיצוב, רכישת חומרים, דגימה ותכונות מתקדמות כגון הודעות בתוך האפליקציה, ארגון משימות ומשוב בזמן אמת. התאימו אישית את המוצרים שלכם למפרטים המדויקים שלכם וקבלו מוצרים באיכות גבוהה בזמן קצר.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 10$ לחודש
אתר Cala