My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Blakify

היפכו תוכן סטטי לשמע דינמי באמצעות תוכנת טקסט לדיבור המציעה 800+ קולות ב-90 שפות, שהופכת את התוכן למרתק ונגיש יותר, לקהל רחב יותר על-ידי מתן קול.

עלות: בתשלום
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $30 לחודש
אתר Blakify