My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

BashSenpai

BashSenpai הוא כלי חדשני לעוזר מסוף המשלב את ChatGPT של OpenAI בסביבת המסוף. הוא נועד להציע תשובות תלויות הקשר ופקודות מוכנות לשימוש, לשפר את הפרודוקטיביות ולפשט את ביצוע הפקודות עבור משתמשים.

עלות: התנסות חינם
BashSenpai