My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Autumn AI

Autumn הוא כלי המשתמש בבינה מלאכותית כדי לזהות סימנים מוקדמים של שחיקה.
מספק שאלות מותאמות אישית ביחס של 1:1 ומספק תובנות צוות שבועיות כדי לעזור למדוד ולמנוע שחיקה ללא סקרים.

עלות: התנסות חינם
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב-5 $ לחודש
אתר Autumn AI