My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

AssemblyAI

תמללו שמע במהירות ובדייקנות באמצעות מודלים של בינה מלאכותית.
זיהוי דיבור אוטומטי (ASR), עיבוד שפה טבעית (NLP) ודיבור לטקסט באמצעות בינה מלאכותית, המאפשרים ניתוח והבנה קלים יותר של תוכן.

עלות: בתשלום
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- 0.00025$ לשנייה
אתר AssemblyAI