My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

AskCodi

קוד - בינה מלאכותית

AskCodi מפשט את התחביר, ההערות והבדיקות, והופך את הקידוד למהיר, קל, וטוב יותר.
כך שמפתחים יכולים להתמקד בתמונה הגדולה, וליהנות מזרימת עבודה יעילה יותר.

עלות: פרימיום (גרסה מוגבלת)
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $7.99 לחודש
אתר AskCodi