My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Ask My Book

Ask My Book, הוא ניסוי בינה מלאכותית של סאהיל לבינגיה, שמאפשר לקוראים לשאול שאלות ולקבל תשובות בקול שלו, ומספק חוויה אישית ותובנה לגבי תהליך החשיבה של המחבר ותוכן הספר.

עלות: חינם
עלות הרשמה: אין צורך בהרשמה
אתר Ask My Book