My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

Aiva

AIVA הוא מלחין מוסיקה באמצעות AI.
יוצר מוסיקה ייחודית ומותאמת, מעוררת רגשית ומתוחכמת מבחינה טכנית, מייצרת מוזיקה בכל ז'אנר, ומתפתחת כל הזמן. מושלמת עבור מוזיקאים ומפיקים המחפשים מוסיקה מקורית ומותאמת אישית.

עלות: בתשלום
עלות הרשמה: תוכניות המתחילות ב- $9
אתר Aiva