My AI Logo - אתר הבינה המלאכותית
חדש באתר

עולם השומקום

מאת: בינרי

שומקום הוא עולם
עולם בלי שם
שם בלי עולם
שם חיים יצורים מוזרים חצי ירח חצי חייזר
בקושי יודעים לדבר
כל היום תקועים במחשבים
עולם השומקום
חדש באתר